RHMTZ

RHMTZ

Agregaty skraplające REFCOLD za sprężarkami tłokowymi Maneurop do pracy z czynnikiem R404A/507.

Wyposażenie:

  • solidna podstaw
  • sprężarka z grzałką karteru (przyłącza rotalock)
  • skraplacz z wentylatorem 3-fazowym
  • zbiornik cieczy z dwoma zaworami rotalock
  • presostat HP/LP
  • puszka elektryczna
  • okablowanie, orurowanie.
MODELE MODELS t0ºC Temperatura odparowania / Evaporating temperature
5oC 0oC -5oC -10oC -15oC -20oC -25oC -30oC
Q0 P Q0 P Q0 P Q0 P Q0 P Q0 P Q0 P Q0 P
RHMTZ22 27 6350 2,1 5140 2,0 4090 1,9 3190 1,7 2540 1,6 1930 1,4 1260 1,1 820 0,9
32 5710 4600 3640 2830 2230 1660 1030 640
38 4940 3960 3120 2400 1800 1150 750  
RHMTZ28 27 8030 2,7 6560 2,6 5270 2,4 4150 2,2 3170 2,0 2410 1,8 1600 1,5 1090 1,3
32 7260 5910 4730 3700 2800 2110 1340 880
38 6350 5150 4090 3170 2360 1540 1060  
RHMTZ36 27 10380 4,1 8580 3,9 7000 3,7 5620 3,4 4160 3,3 3210 3,0 2190 2,8 1580 2,5
32 9400 7760 6320 5070 3710 2850 1890 1330
38 8210 6770 5510 4400 3180 2150 1570  
RHMTZ50 27 14770 5,3 11950 5,1 9530 4,8 7480 4,5 5780 4,2 4370 3,8 2910 3,4 2040 3,1
32 13230 10660 8470 6620 5080 3800 1450 1670
38 11340 9110 7210 5620 4300 2830 2000  
RHMTZ64 27 18480 6,3 15200 6,2 12320 5,8 9810 5,4 7640 5,0 5780 4,6 3790 4,5 2530 3,6
32 16700 13710 11090 8800 6820 5100 3220 2060
38 14480 11870 9580 7580 4270 3820 2610  
RHMTZ80 27 23270 9,1 19310 8,6 15790 8,1 12700 7,5 9990 7,0 7630 6,4 5050 5,8 3400 5,3
32 21050 17430 14220 11390 8900 6710 4260 2730
38 18290 15130 12310 9810 7610 5000 3410  
RHMTZ100 27 27820 9,9 22860 9,5 18530 9,0 14770 8,5 11290 7,9 8550 7,3 5670 6,6 3900 6,0
32 25150 20660 16740 13320 10010 7520 4810 3200
38 21940 18010 14560 11550 8480 5570 3880  
RHMTZ125 27 35750 12,3 29340 11,6 23760 11,0 18960 10,2 14930 9,5 11510 8,7 7800 7,9 5540 7,1
32 32300 26450 21380 17010 13320 10190 6690 4620
38 28260 23090 18600 14760 11400 7660 5490  
RHMTZ160 27 44560 15,9 36910 14,9 30210 13,9 24390 12,8 19340 11,8 15040 10,7 10320 9,7 7430 8,8
32 40500 33500 27370 20050 17340 13400 8910 6260
38 35620 29410 23970 19250 14970 10160 7390  
RHMTZ100.2 27 55090 18,2 45260 17,4 36680 16,4 29230 15,4 22340 14,2 16930 13,0 11220 11,6 7720 10,4
32 49790 40910 33140 26370 19830 14880 9530 6330
38 43430 35660 28840 22860 16800 11030 7680  
RHMTZ125.2 27 70780 24,6 58090 23,2 47050 22,0 37540 20,4 29570 19,0 22790 17,4 15450 15,8 10960 14,2
32 63950 52380 42330 33680 26370 20180 13240 9140
38 55950 45710 36840 29220 22570 15160 10880  
RHMTZ160.2 27 88230 31,8 73070 29,8 59810 27,8 48290 25,6 38290 23,6 29780 21,4 20430 19,4 14720 17,6
32 80190 66330 54200 39700 34330 26530 17640 12400
38 70530 58230 47460 38120 29630 20120 14640  

 

 

 

 

Parametry techniczne

MODELE
MODELS
Sprężarka
Compressor
Wentylator
Fan
Gabaryty
Dimensions
Otwory montażowe
Base mountings
Podłączenia
Tube line
Waga
Weight
Nr Rys.
Fig. No.
Wydajność skokowa
Displacement
[m3/h]
Ilość oleju
Oil quantity
Ilość [szt.]
Number of fans
Średnica śmigła
Diameter
[mm]
W D H a b Ssanie
Suction
Ciecz
Liquid
[kg]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Sprężarka / Compressor : Danfoss MANEUROP
RHMTZ22 6,6 1,0 1 350 600 600 555 560 350 15 10 49 1
RHMTZ28 8,3 1,0 1 350 600 600 555 560 350 18 12 51 1
RHMTZ36 10,6 1,0 1 500 750 750 590 710 400 22 12 75 1
RHMTZ50 14,8 1,8 1 500 750 750 710 710 400 22 15 85 1
RHMTZ64 18,6 1,8 1 500 920 800 660 880 450 28 15 104 1
RHMTZ80 23,7 1,8 2 500 1320 800 725 1280 500 28 18 103 2
RHMTZ100 29,8 3,9 2 500 1320 800 725 1280 500 28 18 169 2
RHMTZ125 37,6 3,9 2 500 1320 800 725 1280 500 35 22 175 2
RHMTZ160 47,3 3,9 2 500 1550 1000 975 1510 550 35 22 178 2
RHMTZ100.2 2x29,8 2x3,9 2 500 1550 1000 975 1510 550 42 28 294 3
RHMTZ125.2 2x37,6 2x3,9 4 500 1550 1000 1900 1510 550 54 28 300 5
RHMTZ160.2 2x47,3 2x3,9 4 500 1550 1000 1900 1510 550 54 35 354 5

 

Dane elektryczne

MODELE
MODELS
SPRĘŻARKA / COMPRESSOR WENTYLATOR
Ilość sprężarek
Number of Compressors
Prąd przy zablokowanym wirniku sprężarki
Locked Rotor Current
[A]
Max prąd ciągły
Max. Operating Current
[A] 400V/3/50Hz
Ilość wentylatorów
Number of Fans
Max prąd
Operating Current
[A] 400V/3/50Hz
Pobór mocy
Power Input
[W] 400V/3/50Hz
Sprężarka / Compressor /  : MANEUROP
 RHMTZ22 1 16,0 6,0 1 0,40 150
 RHMTZ28 1 23,0 7,5 1 0,40 150
 RHMTZ36 1 30,0 9,0 1 0,90 450
 RHMTZ50 1 51,0 12,0 1 0,90 450
 RHMTZ64 1 63,0 15,0 1 0,90 450
 RHMTZ80 1 69,0 18,0 2 2x0,9 2x450
 RHMTZ100 1 78,5 22,0 2 2x0,9 2x450
 RHMTZ125 1 105,0 27,0 2 2x0,9 2x450
 RHMTZ160 1 130,0 30,0 2 2x0,9 2x450
 RHMTZ100.2 2 2x78,5 2x22,0 2 2x0,9 2x450
 RHMTZ125.2 2 2x105,0 2x27,0 4 4x0,9 4x450
 RHMTZ160.2 2 2x130,0 2x30,0 4 4x0,9 4x450

 Rysunek nr 1/ Figure No. 1

  Rysunek nr 2/ Figure No. 2

 Rysunek nr 3/ Figure No. 3

 

 Rysunek nr 5/ Figure No. 5